BATEIG DE
PROGRESSIÓ EN CRESTA

PREU                       1/2 DIA               1 DIA
1 participant ..... 100€/persona .. 130€/persona
2 participants ..... 60€/persona .... 90€/persona
3 participants ..... 50€/persona .... 70€/persona
4 participants ..... 40€/persona .... 50€/persona

INCLOU
Serveu d'un Tècnic Superior d'Escalada
Assegurança d'accident i RC
Material tècnic individual i col·lectiu

AVENTURA' A FER UNA CRESTA!

TOP