PROPERES ACTIVITATS

CURS D'INICIACIÓ A L'ESCALADA

19 i 20 de gener

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA FERRADA

2 i 3 de març

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA LLARGA

2 i 3 de febrer

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA LLARGA

16 i 17 de març

CURS D'AUTORRESCAT

16 i 17 de febrer

CURS D'INICIACIÓ A L'ESCALADA

23 i 24 de març

GUIATGES DE VIA LLARGA

Durant tot l'any

Via Carles - Gorro Frigi (Montserrat)

DEIXA'T GUIAR PER UN
PROFESSIONAL

Marc Vilaplana Traveria
Tècnic Superior d'esport en Escalada

TOP