PROPERES ACTIVITATS

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA LLARGA

20 i 21 d'octubre

CURS D'INICIACIÓ A L'ESCALADA

24 i 25 de novembre

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA FERRADA

27 i 28 d'octubre

CURS D'INICIACIÓ A LA VIA LLARGA

1 i 2 de desembre

CURS D'AUTORRESCAT

17 i 18 de novembre

CURS D'INICIACIÓ A L'ESCALADA

15 i 16 de desembre

GUIATGES DE VIA LLARGA

Durant tot l'any

ESCALADA A LA PROVENÇA

1 - 4 de novembre

Via Carles - Gorro Frigi (Montserrat)

DEIXA'T GUIAR PER UN
PROFESSIONAL

Marc Vilaplana Traveria
Tècnic Superior d'esport en Escalada

TOP